شماره تماس : 02188888822
شرکت های تضامنی

شرکت های تضامنی به  ان دسته از شرکت هایی اطلاق میشود که بین دو یا چند شریک تاسیس میشود  و مسئولیت هر یک از موسسان در قبال دیون و مطالبات نامحدود بوده و تضامنی است به عبارتی اگر شما در شرکت ۱% هم سرمایه داشته باشید در شرکت های تضامنی مسئول بازپرداخت کل دیون شرکت …