شماره تماس : 02188888822
ثبت شعبه خارجی و نمایندگی خارجی

گاهی اوقات برای گرفتن نمایندگی خارجی یک شرکت نیاز می شود که اقداماتی در کشور برای ثبت انجام دهید. پیش از هر چیز باید بدانید که نمایندگی خارجی با شعبه خارجی چه تفاوت هایی با هم دارند.

تعریف شعبه شرکت

شعبه در واقع بخشی از خود شرکت است که می توان گفت واحدی از شرکت است که به دلیل وجود مسافت زیاد بین شرکت اصلی و محل دایر شدن، ایجاد می شود و بدین صورت گسترش پیدا می کند. میزان اختیارات یک شعبه شرکت بر اساس حدود و حدودی که خود شرکت مادر تعیین می کند اعمال می شود و موارد حقوقی به شرکت مادر بر می گردد.

از طرفی هم در مورد نمایندگی شما می توانید نمایندگی برخی شرکت ها را در کشوری خاص دایر کنید اما در این مورد شرکت مادر هیچ گونه حق حقوقی و البته قانون و مقرراتی برای شما وضع نمی کند و تمام مسئولیت ها بر عهده خودتان است.

برای ثبت شعبه نیاز به موارد زیر دارید:

باید گواهی ثبت شرکت های خارجی را در اختیار داشته باشید و اساس نامه هم به همراه آن تقدیم کنید. اگر در شرکت تغییراتی راخ داده باید این تغییرات را هم ذکر کنید. گزارش مالی نهایی نیز نیاز است. وکالت نامه نیز از مهم ترین چیزهایی است که باید در بین مدارک باشد

برای ثبت نمایندگی شرکت هم نیاز به همین موارد دارید که در ثبت شعبه ذکر شد البته فراموش نکنید که، کپی شناسنامه و کارت ملی برای نماینده حقیقی و همچنین کپی مدارک ثبتی شامل روزنامه رسمی، اساسنامه، آخرین تغییرات برای کسی که نماینده حقوقی است الزامی است.

404