شماره تماس : 02188888822
ویژگی های شرکت مختلط غیرسهامی چیست

همانطور که در سری قبل به معرفی شرکت های با مسئولیت محدود پرداختیم و مدارک مورد نیاز ثبت چنین شرکت هایی را ذکر کردیم، این بار در مورد شرکت مختلط غیرسهامی صحبت می کنیم.

در میان شرکت ها و رسته هایی که وجود دارد شرکت مختلط غیرسهامی هم نوعی از شرکت هایی است که دارای شرایط، ویژگی ها و محدودیت های خاص خود می باشد.

شرکت مختلط غیرسهامی در واقع شرکتی است که بین یک یا چند نفر شریک ضامن با یک یا چند نفر رئیس شرکت با مسئولیت محدود تحت یک نام تجاری خاص و برای کارهای تجاری تشکیل می شود.

نقش شریک ضامن اینجا دقیقا برای تمام قرض هایی است که ممکن است به جز دارایی های شرکت، بر آن ها اعمال شود! یعنی مسئولیت قروض و دارایی ها بر عهده شریک ضامن است. شریک مسئولیت محدود هم به کسی اطلاق می شود که در واقع به میزان سرمایه ای که قرار می دهد یا باید قرار دهد مسئولیت دار می شود.

زمانی که در حال ثبت شرکت هستید باید نام شرکت مختلط و حداقل نام یکی از شرکا در نام شرکت ذکر شود و خلاف این امر موجب مشکلات بعدی می شود که باید رعایت نمایید

مدارکی که برای ثبت این شرکت لازم است در اختیار داشته باشید به صورت زیر می باشد:

یک نسخه از شرکت نامه

اگر اساس نامه دارید باید یک نسخه از آن هم ارائه دهید

لیست اسامی شریک یا شرکایی که سمت آن ها ریاست می باشد

بدین صورت مشخص می شود که نیازمندی چنین شرکت هایی در وهله اول، ثبت شرکت با مسئولیت محدود است و باید در ثبت این شرکت زود تر اقدام کرد.

404